Ńg-thûng-khiàu-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Ńg-thûng-khiàu-khî (五通橋區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke khî. Chúng mien-chit 474 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 32-van ngìn. Ńg-thûng-khiàu su̍k-yî Â-ngie̍t-tai Kui-fûng sṳp-yun hì-hèu, chhiòn-ngièn si-kui fûn-mìn, ngièn phìn-kiûn hì-vûn 17.32℃, ngièn-kiûn ngit-cheu 1119.7 séu-sṳ̀, ngièn-kiûn kong-yí liòng 1930.6 hâu-mí, chhiòn-ngièn mò sông khì 334.5 thiên.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wiki letter w.svg Liá-he yit-phiên Séu-chok-phín, ngì cho-tet theu-ko phiên-si̍p fe̍t-he siû-thin khok-chhûng khì nui-yùng.