跳至內容

Phú-kak-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Phú-kak-yen ke vi-é.

Phú-kak-yen (普格縣, Yî-ngî: ꁌꐭꑤ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Liòng-sân Yî-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,905phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 155,740-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]