跳至內容

Pân-kî-fâ-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pan-kî-fâ-sṳ)

Pan-kî-fâ-sṳ (攀枝花市) he Chûng-koet Si-chhôn-sén ke yit-ke thi-kip-sṳ.

Hàng-chṳn-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]