Sîn-kiông

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Sîn-kiông" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"新疆維吾爾自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Sîn-kiông

Sîn-kiông he Chûng-koet sî-pet piên-kiông ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, ya-he Chûng-koet liu̍k-thi mien-tsit chui-thai ke sén-kip hàng-tsṳn-khî, sú-fú vi-é tshôi Vû-lû-muk-tshè.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Kô-kip Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Mìn-tshu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]