Sîn-kiông

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sîn-kiông

Sîn-kiông he Chûng-koet sî-pet piên-kiông ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, ya-he Chûng-koet liu̍k-thi mien-tsit chui-thai ke sén-kip hàng-tsṳn-khî, sú-fú vi-é tshôi Vû-lû-muk-tshè.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編輯原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編輯原始碼]

Hàng-tsṳn-khî[編寫 | 編輯原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編輯原始碼]

Kô-kip Kau-yuk[編寫 | 編輯原始碼]

Mìn-tshu̍k[編寫 | 編輯原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編輯原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編輯原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編輯原始碼]

Ngoi phu Lièn-kiet[編寫 | 編輯原始碼]