Sân-sî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sân-sî-sén)
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Sân-sî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"山西省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Sân-sî

Sân-sî he Chûng-koet tûng-phu ke yit-ke sén, sén-fi Thai-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]