Kit-lìm

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kit-lìm-sén)
Liá-piên "Kit-lìm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"吉林省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kit-lìm

Kit-lìm he Chûng-koet tûng-pet thi-khî tsûng-phu ke sén-fun, tûng-nàm piên-kin lâu Ngò-lò-sṳ̂, Tsêu-siên kâu-kie. Mien-tsit sṳ̍p-kiú van phiàng-fông tshiên-mí. Ngìn-khiéu lióng-tshiên liuk-pak kiú-sṳ̍p van-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]