跳至內容

Chêu-sién

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tsêu-siên)
Chêu-sién

Chêu-sién (朝鮮) he Chêu-sién Pan-tó lâu khì fu-khiun ke tó ke thúng-chhṳ̂n, kîm-ha su̍k-yî Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Thai-hòn Mìn-koet 2 chak koet-kâ.