Ôn-kî-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Ôn-kî-khî (安居區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Súi-nèn-sṳ só kón-hot ke khî. Chúng mien-chit 1258 phìn-fông kûng-lî, 2002ngièn ngìn-khiéu 75-van ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]