Mì-sân-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Mì-sân-sṳ ke vi-é.

Mì-sân-sṳ (眉山市, Si-chhôn‎ fa: Mi2san1Koet-chi Yîm-phiêu[mi2155])he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén chûng-phu só kôn-hot ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 7,186 phìn-fông chhiên-mí, 2002-ngièn ngìn-khiéu 3,460,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]