跳至內容

Nàm-chhûng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-chhûng-sṳ ke vi-é.

Nàm-chhûng-sṳ (南充市) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén tûng-pet-phu só kôn-hot ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 12,479 phìn-fông chhiên-mí, 2006-ngièn ngìn-khiéu 7,330,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]