跳至內容

Yàm-ngièn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Yàm-ngièn-yen ke vi-é.

Yàm-ngièn-yen (鹽源縣, Yî-ngî: ꋂꂿꑤ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Liòng-sân Yî-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 8,388 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 350,176-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]