跳至內容

Pâ-chû-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Pâ-chû-khî ke vi-é.

Pâ-chû-khî (巴州區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Pâ-chûng-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 2,566 phìn-fông kûng-lî, 1999-ngièn ngìn-khiéu 1,225,931-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]