跳至內容

Sṳ̀n-tû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̀n-tû-sṳ.

Sṳ̀n-tû-sṳ (成都市, Si-chhôn-fa: Céndūsì), he Chûng-koet Si-chhôn-sén sén-fi, vi fu sén-kip sàng-sṳ. Sṳ̀n-tû-sṳ chhai Si-chhôn-sén chûng-phu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]