Tajikistan

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Tajikistan Khiung-fò-koet
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Tajikistan khì
khì
Tajikistan vùn-chông
vùn-chông
Koet-kô: Surudi Milli
Tajikistan ke só-chhai.
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Dushanbe
Kôn-fông ngî-ngièn Tajik-ngî
Chṳn-fú Pan Chúng-thúng-chṳ
• Chúng-thúng
Emomalii Rahmon
• Chúng-lî
Oqil Oqilov
Mien-chit
• Chúng-khiung
143,100 km2 (55,300 sq mi) (thi 92 miàng)
Ngìn-khiéu
• Phú-chhà
6,863,752 (thi 95 miàng)
• Me̍t-thu
48/km2 (124.3/sq mi) (thi 120 miàng)
Thien-fa khî-ho +992
Táng-kip Mióng-vet .tj

Tajikistan he Chûng-Â koet-kâ tsṳ̂-yit, tshai-yî Afghanistan‎ khi̍p Uzbekistan‎ tsṳ̂-kiên, he Chûng-Â tsû-koet tsṳ̂-tsûng koet-thú mien-tsit tsui-séu ke koet-kâ. 1991-ngièn Sû-lièn kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]