Sû-lièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sû-lièn

Sû-vì-âi Sa-fi-chú-ngi Khiung-fò-koet Lièn-pâng, kién-chhṳ̂n Sû-lièn, he 1922-ngièn chṳ 1991-ngièn chṳ̂-kiên Pet-â lâu Tûng-êu ke yit-chak sa-fi-chú-ngi koet-kâ. Khì chhai 1991-ngièn kié-thí.