Sa-fi chú-ngi

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sa-fi-chú-ngi)

Sa-fi chú-ngi he yit-chúng sa-fi kîn-chi-ho̍k (Socioeconomics) sṳ̂-sióng, chú-chông chhòi-sán ke fûn-phi yin-kâi yù khiùn-thí lòi khiung-thùng khúng-chṳ.[1]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi mìn-chú chú-ngi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Marx-Lenin chú-ngi tui sa-fi chú-ngi ke khon-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Marx-Lenin chú-ngi ngin-vì sa-fi chú-ngi he khiung-sán chú-ngi ke chhû-khip kiê-ton.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Socialism" Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online.