Khiung-sán-tóng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Khiung-sán-tóng he chṳ́ sin-ngióng khiung-sán chú-ngi sṳ̂-sióng, chú-chông vù-sán kiê-khip chôn-chṳn ke chṳn-tóng.

Chai khon[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]