Tajik-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Tajik-ngî (Tajik-ngî: тоҷикӣ, تاجیکی) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hìYin-thu Iran Ngî-chhu̍k Iran Ngî-kî. Kì he Pô-sṳ̂-ngî chhai Chûng-Â liù hâ ke yit-ke heu-yí. Chhṳ́ ngî-ngièn chhai Tajikistan kóng-fàm sṳ́-yung, pin chhai Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan sî-phu sṳ́-yung. Muk-chhièn kiùn yû Tajikistan pá kì thin vì kôn-fông ngî-ngièn, Uzbekistan ke BukharaSamarkand, tông-thi ya-yû put-séu ngìn sot Tajik-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tajik-ngî Wikipedia