跳至內容

Ngò-lò-sṳ̂-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngò-lò-sṳ̂-ngî

Ngò-lò-sṳ̂-ngî (русский язык) he Slav Ngî-chhu̍k chûng sṳ́-yung ngìn-su tsui-tô ke ngî-ngièn. Su̍k-yî Slav Ngî-tshu̍k ke Tûng Slav Ngî-kî. Tsú-yeu tshai Ngò-lò-sṳ̂ lâu yî-tshièn Sû-lièn ke khì-thâ sṳ̀n-yèn-koet chûng sṳ́-yung, tshai Warszawa thiàu-yok ke sṳ̀n-yèn-koet tsên-sûn pûn ho̍k-káu kóng-fat tsok-vì thi-yit ngoi-ngî kau-ho̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang-thí Thai-siá Chang-thí séu-siá Chhià-thí Thai-siá Chhià-thí séu-siá Lâ-tên-ngî miàng-chhṳ̂n Koet-chi Yî-phêu
А а А а A /a/
Б б Б б Be /b/
В в В в Ve /v/
Г г Г г Ge /ɡ/
Д д Д д De /d/
Е е Е е Je /jɛ/
Ё ё Ё ё Jo /jo/
Ж ж Ж ж Že /ʐ/
З з З з Ze /z/
И и И и I /i/
Й й Й й I kratkoje /j/
К к К к Ka /k/
Л л Л л El /l/
М м М м Em /m/
Н н Н н En /n/
О о О о O /ɔ/
П п П п Pe /p/
Р р Р р Er /r/
С с С с Es /s/
Т т Т т Te /t/
У у У у U /u/
Ф ф Ф ф Ef /f/
Х х Х х Ha /x/
Ц ц Ц ц Ce /ts/
Ч ч Ч ч Če /ʈʂ/
Ш ш Ш ш Še /ʂ/
Щ щ Щ щ Šče /ɕː/
Ъ ъ Ъ ъ Jer tviordyj1   2
Ы ы Ы ы Jery /ɨ/
Ь ь Ь ь Jer miagkij /ʲ/ 2
Э э Э э E /ε/
Ю ю Ю ю Ju /jʊ/
Я я Я я Ja /ja/

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ngò-lò-sṳ̂-ngî Wikipedia