Tûng Slav Ngî-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî.

Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî su̍k Yin-Êu Ngî-hì Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k ke fûn-kî, nang-ngoi lióng-ke fûn-kî he Sî Sṳ̂-là-fû Ngî-kî khi̍p Nàm Sṳ̂-là-fû Ngî-kî.

Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî pâu-koat yî-hâ kok-chúng ngî-ngièn:

Khì-chûng, Ngò-ngî vì sṳ́-yung chá chui-tô ke ngî-ngièn, mû-ngî sṳ́-yung chá yok 1.204 yi ngìn, kâ-sông sûng ngî sṳ́-yung chá khiung 2.3 yi ngìn. Khì chhṳ vì Vû-khiet-làn-ngî, yok-yû Sâm-chhiên Yit-pak van sṳ́-yung chá, fò Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂-ngî, yok Liuk-pak kiú-sṳ̍p van sṳ́-yung chá.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]