Belarus-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂-ngî fûn-phu.

Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂-ngî (беларуская мова) he Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂ ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. He Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî ke ngî-ngièn, yîm-yùn, vùn-fap yî-khi̍p chhṳ̀-lùi chiap-khiûn Vû-khiet-làn-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhiòn-koet 125640021 5885547 55667469 7931307
Sén Chúng ngìn-khiéu Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂ ngî Ngò-ngî Pô-làn ngî
Vì-ngì-néu-sṳ̂ sén 1591207 891903 78623 130054
Vì-tshia̍p-pu-sṳ̂-khiet-sén 1489246 987020 198001 50377
Kak-lò-tet-nok-sén 1603409 1141714 74143 161662
Mìn-sṳ̂-khiet sén 2147621 1633091 83999 64617
Mo̍k-kit-liàu-fû-sén 1686764 1389782 58155 17526
Sṳ̂-mô-lîn-sṳ̂-khiet-sén 1525279 100757 1397875 7314
Chhiet-ngì-nì-kô-fû-sén 2297854 151465 495963 3302
Vì-sṳ̂-ngá-thi-khî (Pô-làn Fi-ngi Vòng-koet) 9402253 29347 335337 6755503

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Belarus-ngî Wikipedia