跳至內容

Sî Slav Ngî-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî Slav Ngî-kî.

Sî Slav Ngî-kî su̍k Yin-Êu Ngî-hì Slav Ngî-chhu̍k, vì tûng êu Slav mìn-chhu̍k chhái-yung ke ngî-ngièn. Sî Slav Ngî-kî hâ chai fûn-vì sâm-ke fûn-kî, pâu-koat Chhia̍p-khiet- Slovakia fûn-kî, Lechitic-ngî fûn-kîSorbia-ngî.

Chhia̍p-khiet - Slovakia fûn-kî pâu-koat Chhia̍p-khiet-ngî, Slovakia-ngî fò yit-chúng chhai Serbia Vojvodina ke lû sêm nì â fông-ngièn (Pannonia Rusyn-ngî, Pannonian Rusyn). Lechitic-ngî fûn-kî pâu-koat Pô-làn ke Pô-làn-ngî, Silesia-ngîKashubia-ngî. Sorbia-ngî pâu-koat Tet-koet ke Kô-thi Sorbia-ngîTâi-thi Sorbia-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]