Laos

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lao Ngìn-mìn Mìn-chú Khiung-fò-koet
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
Flag of Laos.svg
Emblem of Laos.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Fò-phìn, thu̍k-li̍p, mìn-tsú, thòn-kiet, fàn-yùng
koet-kô: Liàu-kô ngìn-mìn mìn-tsú koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationLaos.svg
Laos ke só-chhai.
sú-tû Vieng Chan
Chui-thai sàng-sṳ Vieng Chan
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 236,800 km² sṳ-kie thi 79 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Lao-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 5,635,967 ngìn , sṳ-kie thi 101 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 24 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 146 miàng
mìn-chhu̍k Lao-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Sa-fi tsú-ngi
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .la
koet-chi thien-fa khî-ho +856

Laos he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]