Turkmenistan

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Turkmenistan
Türkmenistan
Flag of Turkmenistan.svg
Coat of Arms of Turkmenistan.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationTurkmenistan.png
Turkmenistan ke só-chhai.
sú-tû Ashgabat
Chui-thai sàng-sṳ Ashgabat
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 491200 km² sṳ-kie thi 51 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Turkmen-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 5,110,023 ngìn , sṳ-kie thi 113 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 9.9 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 208 miàng
mìn-chhu̍k Turkmen-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Yit-tóng Tsṳp-tsṳn Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tm
koet-chi thien-fa khî-ho +993

Turkmenistan he yit-ke Chûng-Â koet-kâ, yî-chhièn su̍k-yî Sû-lièn ke kâ-mèn khiung-fò-koet chṳ̂-yit, Sû-lièn sṳ̀-khì ke miàng-chhṳ̂n he Turkmen Sû-vì-âi Sa-fi-chú-ngi Khiung-fò-koet, 1991-ngièn chhiùng Sû-lièn thu̍k-li̍p. Kûng-ngièn chhièn 1000-ngièn, Turkmenistan kin-nui chhut-hien Kiê-chhèn Sa-fi. Kûng-ngièn chhièn 6 Sṳ-ki yî-heu, yit-chhṳ̍t lièn-siu̍k put-thon pûn -ngìn ngoi-chhu̍k-ngìn ngi̍p-chhîm lâu thúng-chhṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂n-tshôn mìn-tshu̍k fu̍k-tsông ke Thú-khû-man seu-ńg.