Mâ-lòi-sî-â

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Mâ-lòi-sî-â" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"馬來西亞" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Mâ-lòi-sî-â
'
Flag of Malaysia.svg 100px
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Thòn-kiet chhiu-he Li̍t-liong
koet-kô: Ngài-ke Koet-kâ
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Malaysia (orthographic projection).svg
sú-tû Kuala Lumpur
Chui-thai sàng-sṳ Kuala Lumpur
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Mâ-lòi-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Mâ-lòi-chhu̍k (50.4%), Hòn-chhu̍k (23.7%), khì-thâ Thú-chù 11%
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Ngi-fi-mìn Chú-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Lin-kit (RM/MYR)
GDP (miàng-ngi sông ke) 2,879.43 Yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .my
koet-chi thien-fa khî-ho +60

Mâ-lòi-sî-â he Tûng-nàm-â koet-kâ chṳ̂-yit. Mâ-lòi-sî-â he yù sṳ̍p-sâm ke chû chû-sṳ̀n ke lièn-pâng, lióng phu-fun chû-sṳ̀n: vi-yî Mâ-lòi pan-tó ke sî Mâ-lòi-sî-â, pet piên-kie chiap Thai-koet, yî thi-ngi thûng-tho lièn-chiap Sîn-kâ-phô; tûng Mâ-lòi-sî-â he chhai Borneo tó ke pet-phu, nàm-phu chiap Yin-nì ke Kalimantan, Mâ-lòi-sî-â he Tûng-nàm-â tung-hia̍p ke chhong-sṳ́-koet chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

1969 nin 5 yit 13 ngit Ma-loi-si-a paau-fat liu chi yiu hai Fa-ngin tung Ma-loi-ngin chi kan ke chung-chuk hang-tak, lak-si kiao 513 si-kin.

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kui 2005 nin Ma-loi-si-a chang-fu chung-kai, Ma-loi-si-a ngin-hau chung yuk yu 58% suk-yi Muk-si-lam, 22.9% suk-yi Fut-kau, 11.1% suk-yi Ki-tuk-kau (paau-kut Ten-chi-kau), 6.3% suk-yi Yan-tu-kau, 2.6% suk-yi Tau-kau.

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]