Pulau Pinang

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Pulau Pinang.
Flag of Penang (Malaysia).svg

Pulau Pinang (Mâ-lòi-ngî: Pulau Pinang; Yîn-ngî: Penang State) he Mâ-lòi-sî-â sṳ̍p-sâm ke lièn-pâng chû-su̍k chṳ̂-yit, vi-yî Mâ-lòi Pan-tó sî-pet chet, cháng-ke Pulau Pinang pûn Selatan Hói-hia̍p‎ fûn-sṳ̀n lióng phu-fun: Pinang-tó lâu Seberang Perai, yì-yèn Chûng-koet Sûn Chûng-sân sîn-sâng chho̍k-miàng ke "Pinang Fi-ngi" (Penang Conference) chhiu-chhai Pulau Pinang kí-hàng. Sén ke tûng lâu pet-phu lâu kit-tá-chû vi lìn, nàm-phu lâu Perak vi lìn. Pinang-tó sî-phu kak Malacca Hói-hia̍p lâu Yin-nì Sumatra siông-tui. Sú-fú George Town he Mâ-lòi-sî-â ke thi-sâm thai sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yun-sû[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]