Pahang

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pahang.

Pahang (Mâ-lòi-ngî: Pahang) he Mâ-lòi-sî-â chui-thai ke chû-su̍k, chû sú-fú vi Kuantan. Mâ-lòi-sî-â pan-tó chui-kô sân-fûng Tahan-sân, vi-yî Pahang pet-phu, mien-chit 35,964 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,448,000.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]