Johor

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Johor.

Johor (Mâ-lòi-ngî: Johor) he Mâ-lòi-sî-â sṳ̍p-sâm ke chû-su̍k chṳ̂-yit, sú-fú vi Johor Bahru. Johor vi-yî Mâ-lòi-sî-â ke nàm-phu, thùng-sṳ̀ ya-he Â-chû thai-liu̍k chui nàm-tôn, tûng mien-lìm Nàm Chûng-koet Hói, sî mien-lìm Malacca Hói-hia̍p lâu Yin-nì Sumatra siông-mong, nàm mien-lìm chho̍k Johor Hói-hia̍p lâu Sîn-kâ-po phì-lìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]