Perak

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Perak.

Perak (Mâ-lòi-ngî: Perak) he Mâ-lòi-sî-â ke sṳ̍p-sâm ke chû-su̍k chṳ̂-yit, ya-he Mâ-lòi Pan-tó sṳ̍p-yit ke chû tông-chûng thi-ngi thai ke yit-ke, mien-chit yok 21000 phìn-fông kûng-lî, pet-phu lièn-chiap Mâ-lòi-sî-â tûng-pet phu ke Mâ-lòi-sî-â —- Thai-koet piên-kin yî-khi̍p Kedah, sî-pet-phu chiap-yòng Pulau Pinang, tûng-piên yû Kelantan lâu Pahang, nàm-piên Selangor. Malacca Hói-hia̍p chet-chhú yî Phit-li̍t-chû sî-fông.

"Perak" chhai Mâ-lòi-ngî ke yi-sṳ he ngiùn, lòi-chhṳ Perak yî-chhièn chú-yeu sán-phín siak ke ngiùn-set ngân-set.

Perak ke sú-fú he Ipoh, Yîn-koet chhṳ̍t-mìn sṳ̀-khì yî sṳ-nui fàn-yùng ke siak-khóng khôi-chhái ngia̍p chho̍k-miàng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yun-sû[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Bdr ipoh.jpg

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]