跳至內容

Mâ-lòi Pan-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Mâ-lòi Pan-tó.
Mâ-lòi Pan-tó ya-kín.

Mâ-lòi Pan-tó (馬來半島, Yîn-ngî: Malay Peninsula) vi-yî Â-chû thai-liu̍k chui nàm-tôn, he Tûng-nàm-â chûng-nàm pan-tó ke yit-ke chú-yeu Pan-tó, lâu Sû-mùn-tap-lia̍p-tó kak-tén Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p‎, he Thai-phìn-yòng lâu Yin-thu-yòng ke fûn-kie sien. Mâ-lòi Pan-tó sông yû Mâ-lòi-sî-â, Thai-koet, Mién-thien sâm-ke koet-kâ.