Tûng-nàm-Â

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng-nàm-â)
Tûng-nàm-â

Tûng-nàm-â- (東南亞) he Â-chû thai-liu̍k ke tûng-nàm thi-tai, fam-vì pâu-hàm yî-ha ke koet-kâ: