Sarawak

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sarawak.
Flag of Sarawak.svg

Sarawak (Mâ-lòi-ngî: Sarawak) he Mâ-lòi-sî-â mien-chit chui-thai ke chû.

Kîn-kí Kháu-kú ho̍k-kâ ke ngiên-kiu si-van ngièn yî-tshièn yí-kîn yû-ngìn kî-tshu; kháu-xhṳn yok-yû lióng-van ngiên li̍t-sṳ́, ńg-pak ngiên-chhièn yí-kîn yû tô-chúng mìn-chhu̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sarawak River.jpg

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sarawak siông-koân ke tóng-on.