Li̍t-sṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi

Li̍t-sṳ́ he chṳ́ só-yû sṳ-vu̍t ke yên-pien, yit-pân chôn chṳ́ Ngìn-lui sa-fi lâu vùn-mìn de yên-pien chhìn-hìn, mêu-chúng sṳ-vu̍t ke fat-chán ko-chhàng fe̍t-chá ke-ngìn ke kîn-li̍t, chit vi tui ko-hi sṳ-sṳ̍t ke ki-chai, li̍t-sṳ́ hí-khó thì-kiûng kîm ngìn lî-kié ko-hi, chok-vì vi-lòi hàng-sṳ ke chhâm-kháu yî-kí.