Thi-lî chhô-phêu ne-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thi-lî chhô-phêu)

Thi-lî chhô-phêu ne-thúng (地理坐標系統) he yù kîn-thu lâu vî-thu chû-sṳ̀n ke yit-chak chhô-phêu-ne.