Melaka

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Melaka.

Melaka (Mâ-lòi-ngî: Melaka, Yîn-ngî: Malacca State),he Mâ-lòi-sî-â ke yit-ke chû, chhai Mâ-lòi Pan-tó‎ nàm-phu, phîn-lìm Malacca Hói-hia̍p, sú-fú Malacca Sṳ. Melaka mien-chit 1,650 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 73-van. Kîn-kí Lièn-ha̍p-koet kau-khô-vùn chû-chṳt yî 2008-ngièn 7-ngie̍t 7-ngit seu-khôi ke Sṳ-kie Vùn-fa Vì-sán thai-fi, siên-pu Malacca Sṳ chṳn-sṳt pûn lie̍t-ngi̍p Sṳ-kie Vì-sán Miàng-liu̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yun-sû[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]