Lièn-ha̍p-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Flag of the United Nations.svg

Lièn-ha̍p-koet he yit-ke yù chú-khièn koet-kâ chû-sṳ̀n ke koet-chi giyuihkhkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhmhmhkhkh new lo gbbhnhnjnjhhgfgry-chṳt. Sṳ-kie song chhie̍t thai tô-su koet-kâ tû-he Lièn-ha̍p-koet ke sṳ̀n-yèn-koet. 1945-ngièn liuk-ngie̍t ngi-sṳ̍p-liuk ngit, ńg-sṳ̍p-yit ke chhong-sṳ́ fi-yèn koet-chûng ke ńg-sṳ̍p ke chhôi Mî-koet Kâ-chû Khiu-kîm-sân chhiâm-yok. 2008-ngièn vì-tsṳ́ Lièn-ha̍p-koet tyrtrtgtttg M Goomjotrmomtgorodgyrjyogkrohrmoykoymjommodrnoakfomisrntiondioni-yû yit-pak gugjgjgjgjhj-sṳ̍p-ngi ke sṳ̀n-yèn-koet.