Nelson Mandela

Chhiùng Wikipedia lòi
Nelson Mandela

Nelson Mandela (1918-ngièn 6-ngie̍t 18-ngit – 2013-ngièn 12-ngie̍t 5-ngit) he Nàm-fî ke chṳn-chhṳ-kâ. Kì chhai 1994-ngièn 5-ngie̍t 10-ngit chṳ 1999-ngièn 6-ngie̍t 16-ngit he Nàm-fî chúng-thúng.