Aung San Suu Kyi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Aung San Suu Kyi (2012)

Aung San Suu Gi, tshut-sên tshai-yî Mién-thien Ngióng-kông, he Mién-thien fî-phau-li̍t thì-tshong mìn-tsú ke Tsṳn-tshṳ-kâ, than-he hien-kîm pûn Mién-thien kiûn tsṳn-fú ngiôn-kim kâm-lò tsûng. 1990-ngièn tet-tó Sat-ha̍p-lò-fû tsióng, Nobel-tsióng 得主.

昂山將軍[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshû-ngièn 初年[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tha̍p-ngi̍p tsṳn-tshṳ踏入政治[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nobel-tsióng 獲得諾貝爾和平獎[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiôn-kim sṳ̀-khì 軟禁時期[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng 參詳[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien 參考文獻[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet 外部連結[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]