Mén-thien-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Mén-thien-ngî thi-khî.

Mén-thien-ngî (မြန်မာဘာသာ) su̍k Hon-chhông Ngî-hì Chhòng-mén Ngî-chhu̍k, yî ngióng kông yîm vì phiêu-chún. Kì he Mén-thien ke kôn-fông ngî-ngièn, chhai kâi koet yû thai-yok 3200 van-ngìn sṳ́-yung, yì-chhiâ chhai Bangladesh, Mâ-lòi-sî-â, Thai-koet, Mî-koet ya-yû séu liòng fûn-pu.

Mén-thien-ngî khiung yû 33 ke phú-yîm, pin lâu mû-yîm piâng ha̍p chû-sṳ̀n yîm-chiet. Kì yit khiung yû si-ke sâng-thiàu, fûn-phe̍t he kô phìn, kô kong, tâi phìn fò tón chhiuk.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mén-thien-ngî Wikipedia