跳至內容

Hon-chhông Ngî-hì

Chhiùng Wikipedia lòi
Hon-chhông Ngî-hì.

Hon-chhông Ngî-hì (Yîn-ngî: Sino-Tibetan languages) he ngî-ngièn ho̍k-kâ on-cheu phú hì fûn-lui fap va̍k-fûn ke yit-chû ngî-khiùn, than-he va̍k-fûn ke hìn-sṳt hó-tô. Liá-ke Ngî-hì chṳ-séu pâu-hàm Hon-ngî lâu Chhông-mén Ngî-chhu̍k, khiung kie yok 400 chúng ngî-ngièn, chú-yeu fûn-pu chhai Chûng-koet, Mén-thien, Yin-thu, Nì-phok-ngì, Put-tan, Men-kâ-là tén Â-chû kok-thi. On sṳ́-yung ngìn-sú kie-son, he kiùn chhṳ yî Yin-Êu Ngî-hì ke thi-ngi thai Ngî-hì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]