Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Malacca Hói-hia̍p)
Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p.

Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p (馬六甲海峽, Yîn-ngî: Strait of Malacca) he vi-yî Mâ-lòi Pan-tó lâu Sumatra chṳ̂-kiên ke Hói-hia̍p. Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p chhṳ̀n tûng-nàm — sî-pet chéu-hiong. Kì ke sî-pet têu thûng Yin-thu-yòng ke Andaman Hói, tûng-nàm têu lièn-chiap Nàm Chûng-koet Hói. Hói-hia̍p chhiòn-chhòng yok 1080 kûng-lî, sî-pet phu chui khôn tha̍t-tó 370 kûng-lî, tûng-nàm phu chui tsak-chhú chṳ́-yû 37 kûng-lî, he lièn-chiap kiêu-thûng Thai-phìn-yòng lâu Yin-thu-yòng ke koet-chi súi-tho.

Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p kîm-ha yù Sîn-kâ-po, Mâ-lòi-sî-â lâu Yin-nì sâm koet khiung-ha kón-hot.