跳至內容

Andaman Hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Andaman Hói.
Andaman Hói.

Andaman Hói (Andaman Sea) he yit-ke Bengal-vân tûng-nàm phu ke súi-thí, vi-yî Yin-thu-yòng tûng-pet, nàm-pet chhòng yok 1100 kûng-lî, tûng-sî khôn yok 600 kûng-lî, mien-chit yok 65-van phìn-fông kûng-lî. Andaman Hói ke sî-mien he Yin-thu ke Andaman Khiùn-tó, tûng-mien he Mâ-lòi Pan-tó, tûng-nàm mien lâu chho̍k-miàng ke Malacca Hói-hia̍p‎ siông-lièn, he Nàm Chûng-koet Hói lâu Yin-thu-yòng kiên ke chhung-yeu súi-tho.

Andaman Hói chui chhṳ̂m-chhu vi 4180-mí.