Mâ-liuk-kap Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Malacca Sṳ.
Malacca Sṳ.

Mâ-liuk-kap Sṳ (馬六甲市, Mâ-lòi-ngî: Bandar Melaka) he Mâ-lòi-sî-â Mâ-liuk-kap ke sú-fú. Chû hàng-chṳn lâu fat-chán chûng-sîm pâu-koat sú-sit phu-chóng phan-kûng-sṳt, li̍p-fap-fi tû chhai liá-vi. 2008-ngièn 7-ngie̍t 8-ngit Mâ-liuk-kap Sṳ lâu Pulau Pinang sú-fú George Town khiung-thùng pûn lie̍t-ngi̍p Sṳ-kie Vùn-fa Vì-sán Miàng-liu̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]