George Town, Penang

Chhiùng Wikipedia lòi
George Town.

George Town (喬治市, Yîn-ngî: Georgetown) he Mâ-lòi-sî-â Pulau Pinang ke sú-fú, yî Yîn-koet koet-vòng George 3-sṳ miang-miàng, George Town vi-yî Pinang-tó tûng-pet-phu, ngìn-khiéu 157,743-ngìn, yì-yèn cháng-ke Pulau Pinang tû-fi-khî yok-yû 125-van ngìn, he Mâ-lòi-sî-â thi-sâm thai tû-fi-khî. George Town chhai 2008-ngièn 7-ngie̍t 7-ngit chṳn-sṳt lâu Melaka ke sú-fú Malacca Sṳ thùng-sṳ̀ tên-ki sṳ-kie vùn-fa vì-sán miàng-liu̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]