Yîn-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Yîn-koet
Animated-Flag-United-Kingdom.gif Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô:Ngô-khièn thiên-su
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Satellite image of Great Britain and Northern Ireland in April 2002.jpg
sú-tû Lùn-tûn
Chui-thai sàng-sṳ Lùn-tûn
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Yîn-koet-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uk
koet-chi thien-fa khî-ho +44

Yîn-koet he yù Thai Put-lie̍t-tiên-tó sông ke Yîn-kak-làn, Sû-kak-làn lâu Vî-ngì-sṳ̂, yî-khi̍p Oi-ngì-làn-tó tûng-pet phu ke Pet Oi-ngì-làn khiung-thùng chû-sṳ̀n ke yit-ke Êu-chû tó-koet.

Yîn-koet pún-thú vi-yî Êu-chû thai-liu̍k sî-pet mien ke Put-lie̍t-tiên khiùn-tó, phî Pet-hói khi̍p Thai-sî-yòng pâu-vì. Chhù-liáu Yîn-koet pún-thú chṳ̂-ngoi, hàn-yû pâu-koat hói-ngoi liâng-thi.

Yîn-koet he thi-yit、Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan chú sṳn-chan koet, ku-he Kièn-ha̍p-koet Ôn-lî-fi sòng ngim-lî sṳ koet. Yîn-koet yit vi Êu-mèn sṳ̀n-yèn koet、Yîn-koet ya-he sṳ-kie thi-ńg thai Kîn-chi thí-ne lâu yí-kîn fat-chán ke koet-kâ, he chhiòn-khiù chui fu-yi、kîn-chi chui fat-tha̍t khi̍p sên-fa̍t súi-chún chui-kô ke Koet-kâ chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Chú Thiàu-muk: Thai-yîn Ti-koet

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]