Yîn-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Yîn-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"英國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thai Britain lâu Pet Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Flag of the United Kingdom.svg
Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Ngô-khièn thiên-su
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Europe-UK.svg
Yîn-koet ke só-chhai.
sú-tû Lùn-tûn
Chui-thai sàng-sṳ Lùn-tûn
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 244,820 km² sṳ-kie thi chhit-sṳ̍p-kiú miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 59,553,800 ngìn , sṳ-kie thi 22 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 246.5 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 33 miàng
mìn-chhu̍k Yîn-koet-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uk
koet-chi thien-fa khî-ho +44

Yîn-koet (英國) he yù Thai Britain-tó sông ke England, Scotland lâu Wales, yî-khi̍p Ireland Tó tûng-pet phu ke Pet Ireland khiung-thùng chû-sṳ̀n ke yit-ke Êu-chû tó-koet.

Yîn-koet pún-thú vi-yî Êu-chû thai-liu̍k sî-pet mien ke Britain khiùn-tó, phî Pet-hói khi̍p Thai-sî-yòng pâu-vì. Chhù-liáu Yîn-koet pún-thú chṳ̂-ngoi, hàn-yû pâu-koat hói-ngoi liâng-thi.

Yîn-koet he thi-yit, Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan chú sṳn-chan koet, ku-he Kièn-ha̍p-koet Ôn-lî-fi sòng ngim-lî sṳ koet. Yîn-koet yit vi Êu-mèn sṳ̀n-yèn koet, Yîn-koet ya-he sṳ-kie thi-ńg thai Kîn-chi thí-ne lâu yí-kîn fat-chán ke koet-kâ, he chhiòn-khiù chui fu-yi, kîn-chi chui fat-tha̍t khi̍p sên-fa̍t súi-chún chui-kô ke Koet-kâ chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: Thai-yîn Ti-koet

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]