Scotland-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Scotland-ngî ke sṳ́-yung thi-khî.

Scotland-ngî (Scots, chhai kú sṳ̂ chûng yu chhṳ̂n Lallans), German Ngî-chhu̍k chûng ke ngî-ngièn pien-thí chṳ̂-yit, thûng-hàng yî Scotland Tâi-thi yî-khi̍p Ulster ke phu-fun thi-khî (chhai Ulster chûng, yu chhṳ̂n-vì Ulster Scotland-ngî). Vì-liáu lâu Scotland Gael-ngî chok khî-fûn, yu chhṳ̂n-vì Tâi-thi Scotland-ngî (Scots leid, Yîn-ngî: Lowland Scots). Tâi-thi Scotland-ngî yok lio̍k chhṳ 12 Sṳ-ki khôi-sṳ́ fat-chán, chhṳ 16 Sṳ-ki chhû thin-hîn miang-miàng-chhṳ̂n-fû chṳ-kîm. Tâi-thi Scotland-ngî ngî-fap khi̍p yung fap lâu Yîn-ngî sṳ̍p-fûn siông-sṳ, kâi ngî-ngièn chhòng-khì fò Yîn-ngî phìn-hàng yên-fa, chit yit-chúng chhṳ-kú sṳ̀ phien li̍t-kiú chhùn-chhai ke thùng ngièn pien-thí, yû sṳ̀ pûn sṳ-vì thu̍k-li̍p ke ngî-ngièn, yû sṳ̀ pûn sṳ-vì Yîn-ngî ke fông-ngièn chṳ̂-yit, khì kie thin khí châng-ngi sin.

Scotland-ngî vì 500 van ngìn-khiéu ke Scotland thi-khî só sòng-yung ke ngî-ngièn chṳ̂-yit, chhai kâi thi yi̍t he Scotland Yîn-ngî lâu Gael-ngî chṳ̂-ngoi ke kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Scotland-ngî Wikipedia