Wales-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vî-ngì-sṳ̂-ngî fûn-phu.
Vî-ngì-sṳ̂-ngî chhai Â-kîn-thìn ke Patagonia ke fûn-phu.

Vî-ngì-sṳ̂-ngî (Cymraeg [kəmˈrɑːɨɡ]) he Yîn-koet Vî-ngì-sṳ̂ ke chhòn-thúng ngî-ngièn, su̍k-yî Celtic Ngî-chhu̍k, chiap-khiun Breton-ngî lâu Cornish-ngî. Kîm-ha yìn-yèn yû 580,000 tô-ngìn sṳ́-yung Vî-ngì-sṳ̂-ngî, cham Vî-ngì-sṳ̂ ngìn-khiéu ke 20%. Chhai Â-kîn-thìn ke Patagonia ya-yû Vî-ngì-sṳ̂-ngî yì-mìn pó-liù chhṳ-kâ ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Wales-ngî Wikipedia