Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan

Chhiùng Wikipedia lòi
Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan (第二次世界大戰) he ngìn-lui li̍t-sṳ́ chui-thai chui-lie̍t ke chan-chên. Chhâm-kâ ke koet-kâthùng-mèn-koet, chú-yeu yû Mî-koet, Yîn-koet, Sû-lièn, Chûng-koet; hàn-yû Axis-koet, chú-yeu yû Tet-koet, Ngi̍t-pún, Yi-thai-li. Thai-chan 1939 khôi-sṳ́, 1945 kiet-suk.