Yîn-phóng

Chhiùng Wikipedia lòi
Yîn-phóng.
Yîn-phóng.

Yîn-phóng (ki ho: £) he Yîn-koet koet-kâ fo-pì lâu fo-pì tân-vi miàng-chhṳ̂n. Yîn-koet sûi-yèn he Êu-mèn ke Sṳ̀n-yèn-koet, than song vi kâ-ngi̍p êu ngièn khî, ku yìn-yèn sṳ́-yung Yîn-phóng. Yîn-phóng chú-yeu yù Yîn-kak-làn Ngiùn-hàng fat-hàng, than yi̍t yû khì-thâ fat-hàng kî-kèu. Chui sòng-yung-yî péu-sṳ Yîn-phóng ke fù-ho he £. Koet-chi phiêu-chún-fa chû-chṳt vì Yîn-phóng chhí ke ISO 4217 fo-pì thoi-ma vì GBP (Great British Pound).

Khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

fat-hàng kî-kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]