Ngò-lò-sṳ̂ ruble

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngò-lò-sṳ̂ ruble (рубль) he Ngò-lò-sṳ̂ ke liù-thûng fo-pi, ki-ho he ₽, руб fe̍t-chá RUB.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]